BBN Energy

Logo společnosti BBN Energy s.r.o. staví na moderním, futuristickém technickém písmu a jasně čitelném symbolu. Při tvorbě jsem se snažil především o perfektní čitelnost názvu společnosti – aby byla zkratka BBN oddělená od slova ENERGY. Společnost se zaměřuje na fotovoltaika, obecně na obnovitelné zdroje energie. Symbol v sobě ukrývá 3 motivy: slunce, které plynule přechází do fotovoltaického panelu, a z něj pak do baterií k ukládání získané energie. Slunce je jako v peřince díky produktům od BBN ENERGY, produkty této společnosti si zvládnou s touto energií poradit – toto je preferované vyznění loga. Celý symbol je „rozvlněn“, což vytváří dynamický dojem. Barvy žlutá – oranžová – modrá – zelená také dobře tlumočí téma fotovoltaických panelů a všech ostatních produktů z oboru solární energie.

  • Tvorba loga
  • Realizováno: 06/2018