Spolehlivý WordPress se službou Roční aktualizace redakčního systému webových stránek

20. 01. 2021

Po dokončení a spuštění nového webu se může zdát, že je hotovo, a že nebude potřeba na web dlouhou dobu sáhnout.

Tato představa je však bohužel mylná. Podle povahy a cílů webu je totiž nutné pravidelně přidávat nový obsah, aktualizovat stávající, publikovat aktuality či důležitá upozornění, doplňovat nové produkty, fotky, videa. Ale také se starat o to, co se děje „za oponou“ webu, tedy na rovině redakčního systému (ale platí to i pro jakýkoliv jiný software). Už ze své podstaty není web nikdy hotový, je to neustále se měnící „organismus“.

Každému klientovi po zhotovení webu doporučuji využít službu Roční aktualizace redakčního systému webových stránek. Klientům se standardními firemními prezentacemi na redakčním systému WordPress tuto službu nabízím za jednotnou cenu (v případě rozsáhlejšího webu se cena odvíjí po dohodě podle náročnosti jednotlivých prací). Celý proces, který díky službě zákazník získá, je za téměř 10 let jeho vývoje promyšlen do posledního detailu a pomáhá k vyšší spolehlivosti webového řešení.

Proč je nutné redakční systém aktualizovat?

Redakční systém WordPress se neustále vyvíjí, aby byl konkurenceschopným oproti jiným systémům, aby měl lepší funkce, a hlavně aby byl kompatibilní s nejnovějšími požadavky skriptovacích jazyků a hardwaru. Lze to přirovnat například k systému Windows, který se také v pravidelných intervalech musí aktualizovat, aby byla zachována spolehlivost a konkurenceschopnost systému. Konkrétně u Wordpressu vznikají jeho dílčí verze téměř každý měsíc, pluginy se aktualizují a přizpůsobují i několikrát měsíčně podle jejich povahy a funkce. Systém se však neaktualizuje jen kvůli neustálému vylepšování a zavádění nových zajímavých funkcí, ale hlavně z důvodu bezpečnosti a nástupu nových technologií a standardů. Pokud se v systému odhalí nějaká chyba, která by potenciálně mohla znamenat problém ve smyslu prolomení systému útočníky nebo roboty, daná záplata systém zabezpečí. Následnou kompatibilitu je přitom nutné hlídat hned na 3 rovinách: redakční systémpluginyšablona.

U každého projektu je míra aktualizací přizpůsobena konkrétním potřebám. Některé projekty mají nastavený téměř plně automatický režim aktualizací, u některých složitějších řešení, zejména e-shopů, se vyžaduje naopak manuální přístup. U specifických projektů je například nutné před aktualizací zálohovat veškerá data z FTP serveru a databáze (projekty, které neběží na mém či partnerském webhostingu), poté aktualizovat redakční systém, pluginy (zásuvné moduly) a případně přizpůsobit kód šablony pro účely aktualizovaného systému. Po provedení aktualizací probíhá testování kompatibility nové verze systému s nakódovaným webem a případně na něm dělám úpravy, aby kompatibilní byl.

Tímto však servis nekončí – kromě systému je také důležité sledovat stav webhostingové služby. Často komunikuji s poskytovateli webhostingu mých klientů hlavně za účelem navýšení verze PHP serveru, aby i hardwarově byla zachovaná kompatibilita. Zřízení bezpečnostního certifikátu SSL pro běh webu na https://, pokročilé cachování a další postupy zvyšující rychlost webu, jsou další úkony, které provádím v rámci této služby.

Výhody pravidelných aktualizací – příklad z praxe

S touto službou se klient nemusí starat o žádné bezpečnostní aktualizace systému nebo pluginů a má jistotu, že bude „motor“ jeho webových stránek vždy spolehlivý. Aktualizace provádím tak, aby nebyla narušena kompatibilita nakódované šablony, redakčního systému a zároveň doplňkových pluginů. Výhodou této služby je i to, že drobné úpravy webů do cca 1 hodiny v průběhu roku jsou již započteny do této ceny. Aktualizace probíhají i několikrát za rok, služba Roční aktualizace redakčního systému webových stránek se však platí vždy zpětně 1x ročně, což významným způsobem usnadňuje administrativu a přehlednost celého procesu.

Pokud klient možnost odborných aktualizací nevyužije, nic se neděje, web samozřejmě fungovat bude, akorát nebude pod takovým dohledem. A také v případě nějakého problému může být s jeho řešením mnohem více práce.

Jako příklad užitečnosti Roční aktualizace redakčního systému webových stránek uvedu nedávný problém z praxe. Jeden z pluginů Responsive Lightbox & Gallery, který jsme já i mnoho mých klientů využívali v minulosti, způsoboval po aktualizaci WP na verzi 5.6 velmi nešťastnou chybu. Po kliknutí na jakýkoliv odkaz na podstránku webu se místo otevření této stránky zobrazil prázdný lightbox přes celou výšku i šířku zařízení. Ihned po zjištění této závady pro mě bylo řešení velmi rychlé a snadné: všechny weby, kterým pravidelné aktualizace zajišťuji a mám je v databázi, jsem prověřil. U webů, na nichž byl plugin nainstalován, jsem plugin vypnul a nahradil jej jiným, novějším a spolehlivějším.