Ph.D. studium na Katedře psychologie

Tvorba projektu pro Katedru psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sestávající ze dvou webových stránek, které dohromady tvoří jeden "ekosystém". První web je určen pro uchazeče o Ph.D. studium, který poutavou a interaktivní formou představuje jednotlivé obory a možnosti, které studium na katedře nabízí.

  • Tvorba drátěného modelu, UX a grafického návrhu
  • Kódování HTML/CSS
  • Implementace a úpravy redakčního systému Wordpress
  • Implementace obsahu
  • Realizováno: 01/2021

Druhý web, Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie, pak slouží jako interaktivní rozcestník, v němž si zájemce z řad studentů či uchazečů nebo i laické veřejnosti může procházet laboratoře podle oblasti využití, softwaru či přístrojů.

Tyto weby jsem tvořil kompletně od A do Z: návrh drátěného modelu a UX, grafický návrh, kódování, redakční systém, implementace a přizpůsobení kompletního obsahu.

Grafický návrh jsem postavil na atraktivní barevné kombinaci modré, červené a šedé, přičemž na PHD webu barvy pomáhají navigovat potenciálního uchazeče podle toho, zda je absolventem nebo odborníkem z praxe.

V návrhu jsem položil velký důraz na fotografie prostor katedry a laboratoří, ale hlavně studentů, což podporuje pozitivní vyznění – lidský přístup a kolegialitu, což jsou pro Katedru psychologie stěžejní hodnoty, které zastává.

Úvodní stránka je ve formě rozcestníku – po krátkém úvodním infu si člověk může zvolit studijní oblast podle toho, zda je absolvent či z praxe. Stejně tak funguje i vodorovné horní menu – když návštěvník najede např. na Jsem absolvent, zobrazí se mu další submenu s možností výběru. Jsem absolvent / odborník z praxe jsou sekce i barevně odlišné, aby měl návštěvník v rámci webu vizuální vodítko, kde s právě nachází.

Následují reference bývalých studentů a dále sekce Laboratoře, která představuje několik rotujících fotografií laboratoří, a slouží jako banner na prokliknutí na další web věnující se laboratořím.

Celé řešení jsem připravil s ohledem na možnost snadné uživatelské editace všech informací na stránce, a také pro možnost z něj vycházet u webu zaměřeného na laboratoře.

Průvodce po laboratořích nabízí 4 cesty, jak je prohlédnout včetně jejich vybavení: přes přístroje, software, oblasti využití a samotné laboratoře. Všechny cesty jsou spolu provázané přes dominantní kategorii – oblast využití. Přístroje, software a laboratoře se vypisují automaticky na detailu oblasti využití, přičemž se automaticky vypisují i ostatní položky u detailu Software, Přístroje nebo Laboratoře.

Obě stránky obsahují anglickou jazykovou mutaci.

Web pro uchazeče o Ph.D. studium:

Průvodce laboratořemi na Katedře psychologie: