Ženou všemi smysly

Kompletní tvorba jednoduchých webových stránek ze šablony. Implementace kompletního základního obsahu. Web je responzivní, korektně se zobrazuje na všech typech mobilních zařízeních. Kniha Ženou všemi smysly je soubor básnických a písňových textů ostravsko-olomoucké autorky Markéty Sýkorové, doprovázený obrázky plzeňské ilustrátorky Len H. Böhmové. Ženský svět, jeho přirozené radosti i starosti, stesky, žaly, trápení, ale i euforie, vzrušení a rozvernost, prostě všechny emoce, které jsou ženám blízké, se zhmotnily do veršů a obrázků. Hravou a vtipnou formou, bez jakýchkoli tabu a ryze ženským pohledem jsou zde představena témata jako láska, mateřství, smutek, touha, přátelství, zrada, ale také erotika a další čistě ženské oblasti.

  • Tvorba grafického návrhu
  • Tvorba loga
  • Kódování XHTML/CSS šablon
  • Implementace a úpravy redakčního systému
  • Realizováno: 08/2018